Overbrug binnen enkele maanden de emotionele afstand in je relatie

Koppels kunnen ondanks de liefde, op een gegeven moment negatieve patronen en een emotionele afstand in de relatie ervaren. Dit artikel onthult hoe je als koppel snel en effectief de emotionele afstand in je relatie overbrugt en de verbinding herstelt.

Ondanks de liefde, kun je op een gegeven moment negatieve patronen en een emotionele afstand in je relatie ervaren. Dit is een kritieke periode waarin jij en je geliefde voor de keuze staan de handdoek in de ring te gooien of voor de relatie te vechten. Uit onderzoek is gebleken dat veel koppels een relatiebreuk als enige mogelijkheid zien om weer gelukkig te zijn. Helaas lopen hierdoor onnodig veel relaties op de klippen. Laat dit jou niet overkomen!  Met de juiste begeleiding kun je namelijk de band herstellen, de negatieve relatiedynamiek transformeren en je liefdesverhaal herschrijven. Dit artikel onthult hoe je als koppel snel en effectief de emotionele afstand in je relatie overbrugt en de verbinding herstelt.

De eerste signalen van een emotionele afstand

Na jaren van samenzijn ervaren Sarah en John een kloof: Sarah voelt zich onbegrepen en genegeerd door John, maar John vindt dat ze een relatiedipje hebben en dat het vanzelf weer goed komt. Wat is hier aan de hand? Sarah en John bevinden zich in de eerste fase van emotionele afstand.

De eerste signalen van een emotionele afstand kunnen het begin zijn van een moeilijke periode, maar het hoeft niet het begin van het einde te betekenen. Want relatie uitdagingen zijn feitelijk kansen voor groei en ontwikkeling. Hoe benut je zo´n kans op liefdesgebied optimaal? Om jouw liefdesverhaal te herschrijven en die beoogde, diepere band met je geliefde te herstellen, is het cruciaal om eerst helder voor ogen te hebben uit welke elementen een liefdevolle relatie bestaat. Pas daarna kun je actie ondernemen om deze elementen opnieuw te laten floreren binnen jullie relatie. Hieronder leg ik uit hoe je in 3 stappen de emotionele afstand in je relatie kunt overbruggen.

Liefde is niet enkel een gevoel, het is een werkwoord” – Ivete Brito Silva

Overbrug de emotionele afstand in je relatie in 3 stappen

Stap 1. Ben je bewust van de elementen in een liefdevolle relatie

De eerste stap is voor jezelf helder te hebben wat een liefdevolle relatie is. Je relatie kan pas slagen als je aan de relatie uitdagingen werkt met een duidelijk doel – een liefdevolle relatie – voor ogen.

Een liefdevolle relatie is een relatie waarin je allebei jezelf kunt en durft te zijn, waarbij je allebei volledig verantwoordelijk bent voor je eigen geluk en waarin je elkaar helpt om te groeien en te ontwikkelen. Een liefdevolle relatie bestaat uit twee zelfbewuste individuen, die genieten van het samenzijn, elkaar respecteren en open met elkaar communiceren. Daarnaast spannen beide individuen zich in om de relatie liefdevol te houden. 

De ideale liefdevolle relatie zal er voor ieder koppel anders uitzien. Maar elke liefdevolle relatie dient minimaal de volgende drie elementen te hebben: 

  1. Goede communicatie en het vermogen tot conflictoplossing
  2. Wederzijdse ondersteuning en respect
  3. Samen groeien en openstaan voor verandering

Daarentegen kenmerkt een ongezonde relatie zich door negatieve patronen, gebrek aan communicatie en stagnatie. Stagnatie omdat de bereidheid bij één of beide geliefden ontbreekt om aan zichzelf en/of aan de relatie te werken. Signalen van een ongezonde relatie zijn onder andere: gebrek aan respect en communicatie, controle, manipulatie, emotioneel misbruik en fysiek geweld. Uit onderzoek blijkt dat het meeste partnergeweld in Nederland voortkomt uit onmacht: niet weten hoe om te gaan met conflicten en relatiedynamieken. Daarom is relatietherapie zo belangrijk. In een vroeg stadium kunnen geliefden essentiële relatievaardigheden leren. Dit stelt hen in staat constructief om te gaan met relatieproblemen. 

Stap 2. Krijg inzicht in de oorzaak van de relatieproblemen

Wanneer je helder voor ogen hebt, wat een liefdevolle relatie inhoudt, is het van belang inzicht te krijgen in de oorzaak van de relatieproblemen. De meeste relatieproblemen komen namelijk doordat partners van elkaar verschillen op een aantal punten. Hieronder bespreek ik 3 verschillen.

1. Hechtingsstijl

Als geliefden heb je meestal een verschillende hechtingsstijl, waarbij je onbewust elkaar triggert op elkaars pijnpunten. Zo is een persoon met bindingsangst geneigd een partner aan te trekken die verlatingsangst heeft, waardoor de relatie de vorm van een kat en muisspel krijgt. 

2. Persoonlijkheden

Het is onvermijdelijk dat jij en je partner voor uitdagingen komen te staan wanneer jullie elkaars tegenpolen zijn op het gebied van persoonlijkheid en karaktertrekken. Misschien is de een extravert terwijl de ander eerder introvert is. Of wellicht waardeert de een vrijheid terwijl de ander meer gericht is op zekerheid. Waarschijnlijk hebben jullie aanvankelijk een aantrekkingskracht tot elkaar gevoeld vanwege deze verschillen. Echter, zodra de roze bril af gaat, kunnen deze verschillen tot problemen leiden doordat jullie je aan elkaar gaan  irriteren.

3. Het uiten van liefde

Mensen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop ze hun liefde uiten. Dit kan ook gelden voor jou en je geliefde. Als jullie elkaars liefdestaal niet herkennen, kan dit leiden tot onbegrip, het verliezen van de verbinding, je kunt waardering voor elkaar verliezen en dit gaat weer ten koste van het gevoel van geliefd zijn.

Stap 3. Investeer in de liefdeselementen

Wanneer je helder voor ogen hebt welke elementen een liefdevolle relatie bevat en je inzicht hebt in de oorzaak van jullie relatieproblemen, is het tijd om te investeren in de drie liefdeselementen: goede communicatie en het vermogen tot conflictoplossing, wederzijdse ondersteuning en respect, en samen groeien en openstaan voor verandering. Dit is de derde stap om de emotionele afstand te overbruggen en de verbinding tussen jou en je geliefde te herstellen.

“Verandering vereist actie, hoop is niet voldoende”- Ivete Brito Silva

1)    Goede communicatie en het vermogen tot conflictoplossing

In een ongezonde relatie is er meestal sprake van een gebrek aan communicatie, of de communicatie is negatief en/of destructief. Conflicten worden vaak vermeden of escaleren tot hevige ruzies, zonder dat een constructieve oplossing wordt gevonden.

Communicatie en conflictoplossing zijn cruciaal in een gezonde relatie, waarbij open en effectieve communicatie plaatsvindt en je conflicten oplost door samen te werken. Je geliefde en jij dienen dus te investeren in open en effectieve communicatie. Zo zijn jullie in staat om jullie gevoelens en behoeften op een respectvolle manier uit te drukken en conflicten op te lossen door samen te werken.

2)    Wederzijdse ondersteuning en respect

In een ongezonde relatie is er gebrek aan ondersteuning en respect. Wanneer deze situatie ernstiger wordt, kan een partner neerbuigend gedrag vertonen, controle uitoefenen, manipuleren of zijn geliefde zelfs negeren. Er is weinig aandacht voor individuele behoeften, en dit resulteert in het ontstaan van een ongezonde afhankelijkheidsdynamiek. Een ongezonde afhankelijkheidsdynamiek in de relatie houdt in dat er geen evenwichtigheid, wederzijdsheid en geen gelijkwaardigheid is tussen jou en je geliefde. Er is sprake van een verstrengeling met elkaar waarbij je identiteit afhangt van die van je geliefde.

Een gezonde relatie wordt gekenmerkt door wederzijdse ondersteuning en respect voor elkaars individuele behoeften, doelen en grenzen. Als partners moedigen jullie elkaar aan, tonen begrip en steunen elkaar in de persoonlijke groei en ontwikkeling.

3)    Groei en verandering

Relatieproblemen kun je zien als kansen voor groei en verbetering. Een relatie wordt ongezond wanneer je als koppel blijft vasthouden aan ongezonde patronen, verandering vermijdt en niet investeert in oplossingen. Zo ontstaat namelijk een hardnekkig patroon vol conflicten, negativiteit en stagnatie.

Daarentegen moedigt een gezonde relatie persoonlijke groei en verandering aan bij zowel jou als je partner. Jullie zijn bereid om aan jezelf en de relatie te werken en zien uitdagingen als kansen voor groei en verbetering.

Schakel op tijd hulp in

Sarah is tot het inzicht gekomen dat zij en John professionele hulp nodig hebben. Ze voelt de kloof tussen haar en John alleen maar groeien. Ze zijn nauwelijks meer intiem en ze maken ruzie om de kleinste dingen, wat ten koste gaat van de sfeer in huis. De spanningen tussen hen beginnen de kinderen op te vallen. Toch houdt ze nog steeds van hem en hij van haar, dat weet ze. Ze denkt terug aan betere tijden – aan toen ze nog verliefd waren en urenlang spraken en knuffelden. Ze realiseert zich dat er werk aan de liefdeswinkel is en dat ze hulp nodig hebben bij het herstellen van de verbinding. Want zelf weet ze niet meer hoe ze haar huwelijk kan redden. Ze hebben professionele hulp nodig, maar John reageert afwijzend hierop. John denkt namelijk dat hun liefde voor elkaar de gebroken scherven zal lijmen. Liefde overwint alles volgens hem. Relatietherapie daar gelooft hij niet in.

Er zijn mensen die in de veronderstelling zijn dat liefde alles overwint. Dat als je echt oprecht van elkaar houdt, je ondanks de relatieproblemen bij elkaar blijft. Eventuele uitdagingen zullen zich vanzelf oplossen. Met z’n tweeën kom je er wel uit. Het risico van dit perspectief is dat geliefden maar wat aanmodderen. In de tussentijd wordt de emotionele afstand groter en groter, en als dan uiteindelijk hulp van een professional wordt ingeschakeld, is het vaak al te laat, omdat één van de geliefden inmiddels emotioneel en mentaal is uitgecheckt uit de relatie.

Wil je als koppel aan je relatieproblemen werken, dan is het van belang tijdig professionele hulp in te schakelen. Goedbedoelde adviezen van familie en vrienden leiden over het algemeen niet tot het gewenste resultaat: de verbinding herstellen. Een deskundige biedt objectieve inzichten en praktische tools.

Wat te doen als je partner niet open staat voor relatietherapie?

Het komt vaak voor dat één partner initieel meer geïnteresseerd is in het zoeken naar professionele hulp, terwijl de andere partner terughoudend is. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals stigmatisering rond therapie, angst voor confrontatie, gebrek aan geloof in therapie, of zoals eerder vermeld: het idee dat de problemen zich vanzelf oplossen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vrouwen vaker het initiatief nemen tot scheiden, nadat jarenlang de onvrede over de relatie zich heeft opgestapeld.

Sarah wil niet langer op dezelfde manier doorgaan met John. Maar zij wil ook niet scheiden. Er moet iets veranderen en ze hebben ondersteuning nodig om die verandering daadwerkelijk te bewerkstelligen.

Sarah besluit te onderzoeken waarom John weigert in relatietherapie te gaan: ze begint openhartige gesprekken met John om zijn perspectief te begrijpen. Ze vraagt hem waarom hij denkt dat de problemen in de relatie niet ernstig zijn en waarom hij terughoudend is om stappen te ondernemen. Sarah luistert zonder te oordelen en probeert dieper inzicht te krijgen in Johns innerlijke belevingswereld. Ze realiseert zich dat John misschien bang is voor confrontatie of verandering.

Vervolgens verzamelt ze informatie en onderzoeksresultaten die zijn zorgen over relatietherapie kunnen wegnemen. Ze deelt deze informatie met John op een rustige en niet-oordelende manier. Vervolgens stelt ze opnieuw voor om samen in relatietherapie te gaan. Ze benadrukt dat het doel van therapie is om hun relatie te versterken en samen gelukkiger te worden. Na veel wikken en wegen gaat John uiteindelijk overstag.

Relatietherapie ondersteunt bij het terugvinden van de verbinding

In relatietherapie staat het herstellen van de verbinding met jezelf en met je geliefde centraal. Alleen of samen met je geliefde ga je op een emotionele en spirituele reis door jouw en jullie liefdesverhaal. Jullie onderzoeken de oorsprong van jullie huidige relatiedynamieken en leren hoe jullie ongezonde dynamieken kunnen transformeren in gezonde.

Mijn belofte aan jou!

Mijn visie op relatietherapie is dat beide geliefden verantwoordelijk zijn voor het slagen van de relatie en dat het nooit een lang traject hoeft te zijn. Mijn belofte aan jou is dan ook dat jullie binnen enkele maanden de emotionele afstand tussen jullie hebben overbrugd.

Als liefdes- en relatietherapeut maak ik gebruik van Polyenergetische Therapie. Dat is een korte termijn therapie met een holistische aanpak, waarbij we snel tot de kern van de relatieproblemen komen. Daarnaast ontdekken we wat jullie (onbewuste) redenen en motivaties zijn om het relatieprobleem in stand te houden. Deze inzichten geven jullie de ruimte om nieuwe keuzes te maken en te kiezen voor ander gedrag.

Daarnaast werk ik met het Enneagram. Met behulp van dit model vinden we een antwoord op de vraag waarom jullie je op een bepaalde manier gedragen. Het Enneagram is een model voor zelfontdekking op basis van 9 persoonlijkheidstypen. Per type worden eigenschappen, talenten en valkuilen beschreven. Zie het als dé GPS van persoonlijkheidstypen waarbij je jezelf en je geliefde beter leert kennen en begrijpen. Het Enneagram is een krachtige tool om persoonlijke effectiviteit te vergroten en je relatie te verbeteren. Polyenergetisch therapie in combinatie met het werken met het Enneagram maakt dat jullie een diepe leerervaring beleven. Per hulpvraag duurt de therapie slechts enkele maanden. 

Net als mijn andere cliënten ervaren Sarah en John de kracht van Polyenergetisch therapie in combinatie met het Enneagram. Door de relatietherapie leert John hoe hij zijn gevoelens en behoeften beter kan communiceren en hoe hij meer begripvol en empathisch kan zijn naar Sarah toe. Sarah voelt zich weer gezien en gewaardeerd door John. Sarah heeft op haar beurt geleerd om meer rekening te houden met John’s innerlijke wereld door hem vragen te stellen in plaats van gelijk te oordelen of hem te bekritiseren. Het resultaat is dat zij beter begrijpt wat zijn drijfveren zijn en meer respect voor hem heeft gekregen. Door hun relatievaardigheden te versterken zijn Sarah en John opnieuw verliefd op elkaar geworden.  Ze hebben nu weer een fijne, liefdevolle relatie.

Kies nu voor méér liefdesgeluk

Ben jij klaar om de emotionele afstand in jouw relatie te overbruggen? Wil je negatieve relatiepatronen doorbreken en werken aan een diepere verbinding? Download mijn gratis E-Book ‘De 7 liefdesprincipes’ om te ontdekken welke principes aan de basis liggen van een liefdevolle relatie. Of plan een kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten  in, waarin ik naar jouw liefdesverhaal en -problemen luister en met jou deel wat ik hierin voor jou kan betekenen.

Over Ivete

Als polyenergetisch therapeut houd ik rekening met zowel het lichamelijke, emotionele, mentale als spirituele vlak. Ik werk vanuit de visie dat ieder individu de regisseur van zijn eigen leven is. En dat ieder individu een bron van wijsheid is. Polyenergetische therapie helpt je deze innerlijke wijsheid en levenskracht aan het licht te brengen, activeert het zelfhelend vermogen en leert je – als je ervoor openstaat – innerlijke blokkades te ontdekken en op te lossen.

Mijn missie is om meer liefde in de wereld te brengen. Ik nodig je uit om mee te doen aan deze missie door bewuste stappen te zetten in je eigen liefdesleven. De weg naar een diepere verbinding en vervulling begint met jouw keuze voor verandering.

Je kunt nu een eerste stap zetten door een kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten in te plannen, waarin ik naar jouw liefdesverhaal en -problemen luister en met je deel wat ik voor jou kan betekenen.

Ben je benieuwd welke principes aan de basis liggen van een liefdevolle relatie. Download dan mijn E-Book: de ‘De 7 liefdesprincipes’.


Wil je meer liefde in je leven ervaren? Of je relatie verbeteren of verdiepen? Ik help je graag. Neem contact op.