Het idee dat geluk maakbaar is, verknalt onze relaties

Ik zie in mijn praktijk dat veel stellen pas bij ernstige spanningen hulp van een professional zoeken. Zonde! Want problemen komen in iedere relatie voor. De wereld ziet er volgens mij pas liefdevoller uit als mensen hierover durven te praten. Hieronder lees je mijn betoog. Dit artikel is op 10 augustus 2023 gepubliceerd in Metronieuws.nl.

Een relatiebreuk is normaal geworden. Maar er rust nog steeds een taboe op het hebben van relatieproblemen. Dat rijmt niet met elkaar. Het is van maatschappelijk belang dit taboe te doorbreken.

Het idee dat geluk maakbaar is, zorgt ervoor dat we op alle vlakken in ons leven geluk nastreven. Ook in onze relaties. We willen het leuk en gezellig hebben in onze relatie. Wanneer dat niet zo is, voelen we ons onzeker, denken we dat we falen en gaan we twijfelen aan de liefde.

We willen liever geen problemen en dus ook geen relatieproblemen. Het voelt naar als we niet gelukkig zijn in onze relatie. Bovendien is het ook niet leuk voor onze naasten. Die willen ons het liefst gelukkig zien. Dus kiezen we ervoor het perfecte plaatje te creëren voor de buitenwereld. Er wordt misschien geklaagd over en tegen de partner, maar de relatieproblemen worden niet besproken. Die worden onder het tapijt geschoven. Zonder het door te hebben, rust op het hebben van relatieproblemen een enorm taboe.  Met alle gevolgen van dien.

Van stigma naar steun

Het is van maatschappelijk belang het stigma dat op relatieproblemen heerst te doorbreken. En koppels te steunen bij het onderhouden van hun relatie. Niet alleen zal het aantal relatiebreuken afnemen, we voorkomen hiermee ook intergenerationeel trauma.

Door het taboe op relatieproblemen schamen koppels zich voor hun problemen. Hierdoor zijn ze minder snel geneigd hulp te zoeken bij de eerste spanningen en relatietherapie wordt niet overwogen. In de tussentijd verergeren de problemen zich. Wanneer uiteindelijk toch hulp wordt gezocht, hebben de problemen zich zo hoog opgestapeld dat de relatie (bijna) niet meer te redden is.

Daarnaast draagt het taboe bij aan het idee dat een relatiebreuk de betere oplossing is wanneer een relatie onder druk staat. Geliefden vinden het niet langer de moeite waard om aan de relatie te werken. Ze zoeken hun heil liever bij iemand anders. Hierdoor leren zij niet om anders om te gaan met relatieproblemen én is de kans groot dat in nieuwe relatie patronen zich herhalen.

Het taboe creëert eveneens een cyclus van trauma en negatieve relaties die van volwassen op kinderen wordt overgedragen. Vooral als sprake is van een problematische relatiebreuk of een vechtscheiding. Kinderen leren van volwassenen hoe ze met problemen kunnen omgaan: ze kopiëren ons gedrag. Door het taboe op relatieproblemen is er weinig ruimte voor kinderen om te praten over wat het met hen doet. Dit heeft een negatief effect op hun welzijn.

Een gelukkige relatie kent relatieproblemen

Om het taboe op relatieproblemen te doorbreken, zullen we meer aandacht moeten besteden aan wat het hebben van een gelukkige relatie inhoudt. In onze samenleving heerst de idyllische gedachte: `geluk is maakbaar´, waardoor we voorbijgaan aan het feit dat problemen bij het leven horen en relatieproblemen bij menselijke interacties. Koppels kunnen zielsveel van elkaar houden en toch kan hun relatie veel ups en downs kennen. 

Het bespreekbaar maken van relatieproblemen gaat gepaard met voordelen voor mens en maatschappij. Koppels ontdekken dat zij niet de enige zijn, waardoor ze zich gesteund en begrepen voelen en eerder hulp inschakelen van een professional. Wanneer koppels in een vroeg stadium relatieproblemen aanpakken en overwinnen, leidt dit tot meer begrip en empathie. En tot minder gebroken gezinnen.

Verder draagt het erkennen van relatieproblemen bij aan een realistische kijk op relaties. Dit is van belang voor koppels én hun kinderen. Het stelt jongeren in staat een realistisch beeld te vormen van wat ze kunnen verwachten in een toekomstige relatie. En leert hen dat je relatieproblemen heel goed kunt bespreken. Want juist door vrij te praten over relatie uitdagingen, werken we  aan het versterken van onze relaties in plaats van op te geven in een moeilijke periode. Koppels die gebruik hebben gemaakt van het Aanbod Liefdesgeluk voor koppels beamen dit.

Dit artikel is op 10 augustus 2023 gepubliceerd in Metronieuws.nl https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/2023/08/lezerscolumn-relatie-geluk-maakbaar-verpest-relaties/

Wil je meer liefde in je leven ervaren? Of je relatie verbeteren of verdiepen? Ik help je graag. Neem contact op.