Ben jij een meester in het liefhebben?

Stel je voor dat de liefde niet langer een mysterie voor je is, maar in je leven floreert en jij bent een meester in het liefhebben. Heb jij de kunst van liefhebben nog niet onder de knie? Lees dit blog met de twee reflectievragen die jou helpen op weg naar meer meesterschap in de liefde.

Stel je voor dat de liefde niet langer een mysterie voor je is, maar in je leven floreert. Want jij hebt vanaf jongs af aan waardevolle liefdeslessen meegekregen. Hierdoor is jouw hart goed voorbereid op de onvergetelijke liefdesreis die we allemaal doormaken. Een reis vol met hoogte- en dieptepunten, hoop en teleurstellingen, geluk en verdriet, overwinningen en verliezen en vallen en opstaan. Dit maakt jou een meester in het liefhebben.

Heb jij deze waardevolle liefdeslessen meegekregen? 

Je hebt de kunst van liefhebben onder de knie, omdat jouw schoolboeken niet alleen gevuld waren met kennis over rekenen, geschiedenis, taal en technologie, maar ook met waardevolle liefdeslessen. Jouw liefdeseducatie bestond uit basis, diepgaande en complexe liefdeslessen. Hierdoor heb je een solide basis ontwikkeld, die je helpt om te gaan met zowel simpele als de complexe liefdes- en relatievraagstukken.

De basis liefdeslessen 

Stel dat jij vanaf een jaar of zes meer hebt geleerd over zelfcompassie, vriendschap en genegenheid, en dat liefde vele vormen en gedaanten aanneemt. Hierdoor kon je de liefde die je voelde voor jouw ouders/verzorgers, familieleden en vriendjes goed doorleven. Je had niet het gevoel dat je wereld instortte bij je eerste onbeantwoorde liefde. En bij de eerste verliefdheid werd je niet compleet overrompeld door de vlinders in je buik. 

Diepgaande liefdeslessen 

Naarmate de puberteit naderde, werden de liefdeslessen die je ontving diepgaander om je voor te bereiden op de romantische liefde. Je leerde over het belang van goede communicatie en je kwetsbaar op te stellen in relaties. Je kreeg handvatten, die je hielpen om te gaan met een gebroken hart. Je ontdekte de kunst van luisteren, empathie tonen en het op een respectvolle manier uiten van je gevoelens. En je oefende om open en eerlijk te zijn, omdat dit belangrijke bouwstenen zijn van een sterke en gezonde verbinding met jezelf en een ander. 

Complexe liefdeslessen 

Terwijl je je verder ontwikkelde als tiener, leerde je over de complexiteit van relaties. Je begreep dat relaties niet alleen mooi en fijn zijn, maar ook uitdagingen met zich meebrengen. Daarom kreeg je les in hoe je relatieproblemen kan oplossen, zonder de verbinding te verliezen.

Dit stelde je in staat om – in theorie en in de praktijk – te oefenen met compromissen sluiten, elkaar de ruimte te geven en om te gaan met verschillen. 

Tijdens het oefenen leerde je dat elke relatie uniek is en dat het belangrijk is om elkaars behoeften en verlangens te kennen. Je leerde over de kracht van persoonlijke ontwikkeling en samen groeien in de relatie. Je ervaarde dat meningsverschillen in een relatie normaal zijn en dat respect en begrip de weg zijn naar verzoening. Want zo bied je de uitdagingen in de liefde het `hart´. 

Maar bovenal leerde je over het belang van zelfliefde. Je werd aangemoedigd te ontdekken wie je werkelijk bent, wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en hoe jouw authentieke zelf te omarmen. Je leerde dat het essentieel is om in balans te zijn met jezelf, voordat je een diepere verbinding met een ander kan aangaan. 

Na al deze mooie liefdeslessen, trad je als jong volwassene met een open hart, en vol vertrouwen en wijsheid de wereld tegemoet. Als meester in het liefhebben. 

De meester in het liefhebben

De meester in het liefhebben begrijpt dat het vinden van ware liefde niet een race is, maar een reis die geduld en zelfreflectie vereist. Het is dus oké als je als meester de ware liefde nog niet hebt gevonden.

De meester in het liefhebben begrijpt dat de liefdesreis een zoektocht is, waarin je kennis en ervaring opdoet, bijvoorbeeld over hoe je op een gezonde manier grenzen stelt en hoe je kan omgaan met afwijzingen. 

De meester begrijpt dat liefde een reis is, waarin je de kans krijgt te oefenen met één of meerdere geliefden. 

En wanneer je als meester in het liefhebben jouw ware liefde hebt gevonden, begrijp je dat liefde niet alleen gebaseerd is op passie en romantiek, maar ook op vriendschap, vertrouwen en respect. Je doet je best het vlammetje van de liefde brandend te houden door de bereidheid om te groeien als individu en partner.

Als meester in de liefde vier je de liefde elke dag. En vind je zowel vreugde in jezelf als in het gezelschap van een ander. Zo ben je een hoeder van je eigen geluk en innerlijke vrede. 

Helaas…

Helaas leef je niet in een wereld waarin liefdeseducatie de norm is. Daarom heb je misschien onvoldoende liefdeslessen meegekregen van je ouders/verzorgers en leerkrachten. 

Je hebt niet geleerd hoe je jouw liefdespijn uit je jeugd kunt helen, zodat het niet doorwerkt in je volwassen leven. Je hebt waarschijnlijk ook niet geleerd hoe belangrijk het is lering te trekken uit jouw liefdesverhaal. En je hebt misschien ook niet geleerd hoe je jouw relatievaardigheden kunt verbeteren of versterken. Dús probeer je het wiel zelf uit te vinden. Met wisselend succes.  

Misschien probeer je tot de dag van vandaag gelukkig te zijn in de liefde. 

Misschien verlang je als single naar een liefdespartner, maar lukt het niet om een liefdevolle relatie aan te gaan of deze te onderhouden.

Of misschien heb je een relatie, maar ben je ontevreden hierover, want jij en je geliefde zijn de verbinding kwijt. 

Word alsnog een meester in het liefhebben

Als liefdes- en relatietherapeut wil ik graag aan je meegeven dat het nooit te laat is om een meester te worden in het liefhebben. Liefde is namelijk een levenskracht, een bron van energie die in jou huist. Liefde is wie je bent. 

Essentieel is of jij de liefde in jezelf kunt voelen en of je ermee in verbinding staat, want wanneer je de liefde van binnen voelt, ervaar je die ook in je relatie met anderen. Jouw liefde stroomt dan, en werkt helend en verbindend. 

Het doel van het aardse leven is dat we teruggaan naar onze liefdevolle staat van zijn, door levenservaringen op te doen en lief te hebben. Om je hierbij een stapje verder te helpen, heb ik een twee reflectievragen opgesteld: 

Reflectievragen:

  1. Welke waardevolle liefdeslessen heb jij in jouw leven geleerd?
  1. Wat zou je willen leren over de liefde en relaties?  

Investeer in jouw meesterschap met liefdes- en/of relatietherapie 

Ben je single en verlang je naar een liefdevolle relatie? Of heb je momenteel een relatie en wil je deze verdiepen of versterken? Ik sta klaar om je te ondersteunen bij het realiseren van jouw doelen én het vervullen van jouw wensen op liefdes- en relatiegebied. 

Ik benader de problemen waar je tegenaan aanloopt  vanuit een praktisch, spiritueel en wetenschappelijk perspectief. Je kunt bij mij terecht voor liefdes- en/of relatietherapie. 

Liefdestherapie

Door middel van liefdestherapie leer je jezelf beter kennen, heel je wonden, versterk je relatievaardigheden en ben je in staat om liefde te ontvangen en te geven.

Relatietherapie

Wil je jouw relatie met je geliefde verdiepen of verbeteren? Met behulp van relatietherapie leren jullie elkaar beter kennen en begrijpen en gaan jullie de relatie verder vormgeven op basis van de gemeenschappelijke verlangens.

Wil je meer liefde in je leven ervaren? Of je relatie verbeteren of verdiepen? Ik help je graag. Neem contact op.